Επικοινωνίας

Επικοινωνίας

Eretria Evoia

+30 698 040 6885
office@consulta.rs

Address Belgrade Serbia

Consulta al Futuro doo
Bulevar Milutina Milankovića 25b
Belgrade, Serbia
Standard Industrial Class. Code: 7022
PiB: 108510359
Social security number: 21013528
+381 11 711 12 44
+381 66 224 747
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, Η ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ